Scyoc, Lee J. Van, University of Wisconsin-Oshkosh, United States