Maslennikov, Oleg V., Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Russian Federation