Zhang, Wei-Bin, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan