Yuanyuan Shen, Yuanyuan Shen, Zhongnan Univerisity of Econoics and Law, China